Home

Total Games Entertainment Krakw - innowacyjna organizacja imprez firmowych, integracyjnych, r?nego rodzaju eventw a tak?e konferencji, wydarze? specjalnych oraz imprez okoliczno?ciowych.


Najwi?ksze do?wiadczenie zdobyli?my organizuj?c od lat imprezy tematyczne w stylu Las Vegas, lat dwudziestych, prohibicji, czy nawi?zuj?ce do przygd Jamesa Bonda. Dostarczamy najwy?szej jako?ci akcesoria i profesjonaln? obs?ug? na imprezy dla ma?ych i wielkich firm.


Nasze referencje mwi? same za siebie, a powi?kszaj?ca si? z roku na rok liczba zadowolonych Klientw skutecznie buduje nasz? mark? na rynku.


Jeste?my sprawdzeni. Jeste?my mobilni. Jeste?my pe?ni energii i entuzjazmu! Przydamy si? zarwno jako podwykonawcy dostarczaj?cy odpowiedni klimat imprezy, ale rwnie? jako organizatorzy ca?ego wydarzenia.


Chcesz wiedzie?, jak mo?emy ubarwi? Twoj? imprez??

Napisz do nas!